Условия соглашения

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційної торгівлею. Договірні відносини між покупцем і продавцем оформляються у вигляді договору публічної оферти. Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки "підтвердити", означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови договору публічної оферти, які наведені нижче.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за не виконання умов цього договору.
Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "ПРОДОВЖИТИ"  на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки у вигляді оплати.


Істотні умови договору публічної оферти 

1. Умови угоди.
1.1 Умови угоди - це визначення, присутні в цьому договорі, і є його невід'ємною частиною.
1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:


 - PROVOCATOR.UA – сайт   PROVOCATOR.UA. 

 - Товар - об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем у інтернет-магазині " PROVOCATOR.UA " та поміщений у кошик сайту " PROVOCATOR.UA ". 
 - Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали сайт PROVOCATOR.UA, що має намір придбати той чи інший товар та оплатити отримання такого товару. 
 - Продавець – власник товару, що пропонується на сайті інтернет-магазину, реквізити якого зазначені в товаросупровідних документах.

2. Загальні положення.
2.1 Ця публічна оферта (надалі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті PROVOCATOR.UA.  
2.2 Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайті PROVOCATOR.UA.  


3. Предмет договору публічної оферти.
3.1 Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації щодо Товару (що підтверджує якість та безпеку його використання), представленого в рамках сайту PROVOCATOR.UA. 


4. Момент укладання договору.

4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів сайту PROVOCATOR.UA, що мають намір придбати товари, інформація про які розміщена на сайті.
4.2 Акцепт оферти - придбання товару в порядку, передбаченому даним договором, за цінами, вказаними в рахунках-фактурах та згода з умовами оплати і доставки товару. 
4.3 Факт оплати Товару є беззастережним прийняттям Покупцем умов цього Договору. 
4.4 Покупець, що скористався послугами PROVOCATOR.UA, розглядається як особа, що вступила з Продавцем у договірні відносини. 
4.5. Укладенням цього Договору Покупець надає свою згоду (дозвіл) на обробку персональних даних та використання їх при виконанні умов цього Договору та відносин з третіми особами, що пов‘язані з правовідносинами, які виникають з цього Договору та/або стосуються останнього. Укладенням цього Договору Покупець підтверджує, що він отримав повідомлення про включення інформації про себе до бази персональних даних з метою, що визначена цим пунктом Договору, а також відомості (інформацію) про свої права, що визначені Законом України «Про захист персональних даних».


5. Права та обов'язки сторін.
5.1 Продавець зобов'язується
передати Покупцеві товар:


 - в певному місці, згідно попередньої домовленності; 
 - в певній кількості, відповідно до рахунку-фактури;
 - у відповідній комплектності і в комплекті, якщо такі передбачені виробником;
 - належної якості;
 - вільним від претензій третіх осіб.
Довести до відома Покупця необхідну та достовірну інформацію:
 - про виробника; 
 - про товар. 

5.1.1 З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обговореними сукупно сайтом PROVOCATOR.UA.  і цим договором. 
Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій. 
5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.


5.2 Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку.
5.2.2 Всі зміни вступають в силу негайно після публікації.


5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і товарами, пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту  PROVOCATOR.UA
5.3.2 Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній має повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого Товару. 


6. Відмова від надання гарантій.
6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Усні поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.
6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. п.), заборонюючі заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.


7. Порядок визначення ціни товару.
7.1 Ціни на Товари та послуги сайту PROVOCATOR.UA.  визначаються відповідно до Прейскуранту та остаточно затверджуються в рахунку-фактурі, який є додатком до цього Договору та його невід'ємною частиною.
7.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися залежно від кон'юнктури ринку, що відбивається в прейскуранті.
7.3 Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, у разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та виконав у встановленому цим договором оплату товарів (послуг).


8. Термін дії оферти.
8.1 Термін дії цієї оферти встановлюється з 08.06.2017 р. по 31.12.2019р.
8.2 Відзив оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань по вже виконаним продажам.
 

9. Доставка товару.
9.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто в  партнерських пунктах продажу Продавця, згідно з попередніми домовленостями. 
9.2 При доставці товарів що виконується  Продавець повідомляє Покупця про Службу доставки (пошта тощо), яка буде надавати послугу доставки, з  конкретними умовами доставки   Покупець  ознайомлюється на веб-ресурсах згаданих Служб доставки.
9.3 Відвантаження замовлення Покупця відбувається після підтвердження Замовлення Продавцем.
9.4 Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару Службі доставки у кількості, зазначеній та оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості.
9.5 Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем Службі доставки самостійно, в момент доставки товару. Точна вартість доставки визначається Службою доставки та озвучується кур'єром при доставці товару Покупцеві. Вартість доставки включає в себе тариф за перевезення згідно поточного прайсу перевізника, вартість зворотної доставки підписаної Покупцем видаткової накладної. Співробітники Продавця, на прохання Покупця, можуть називати Покупцеві орієнтовну вартість доставки виключно в ознайомлювальних цілях.
9.6 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця з причин, від отримання товару при доставці кур'єром Служби доставки, які не пов’язані із незадовільним товарним виглядом Товару або не відповідності Товару акцептованого замовлення Покупця,  товар повертається на склад відвантаження. Оплата за послуги Служби доставки вираховується із суми, перерахованої Покупцем за товар Продавцю. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.


10. Інші умови.
10.1. Інформація про товари представлена на основному сайті.
10.2. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, розпродажі, маркетингові програми та ін., що проходять в Продавця засобами комунікації: електронною поштою, мобільним зв'язком, в тому числі на контактні дані, зазначені Покупцем в його профілі на сайті. 
10.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.
10.4. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.
 

Правила обміну та повернення товару
 
Згідно з чинним Законодавством України існує два випадки обміну або повернення придбаного товару: У разі придбання товару належної якості, але він вам не підійшов.
 
 - У разі придбання товару неналежної якості;
Придбання товару належної якості Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право повернути/обміняти товар належної якості на аналогічний протягом 14 днів (якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором). Повернення/обмін можливий за умови якщо:
 
 - продукція не використовувалася та має товарний вигляд
 - збережені споживчі якості (упаковка, ярлики, цінники)
 - наявність розрахункових документів на товар виданих споживачеві разом з товаром.

Придбання товару неналежної якості Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» при виявленні істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару, протягом гарантійного терміну споживач має право на заміну товару або повернення грошей. При необхідності перевірки якості товару може бути проведена експертиза. Відповідно до п. 4 ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» експертиза організовується в триденний термін з дня одержання від споживача письмової згоди на її проведення. Якщо за підсумками проведення експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару споживачеві, вимоги останнього не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати витрати на проведення експертизи.
 
Згідно з Додатком №3 Постанови КМУ №172 обміну та поверненню не підлягають наступні товари:
 - корсетні товари
 - парфумерно-косметичні вироби
 - рукавиці
 - натільна білизна
 - панчішно-шкарпеткові вироби
 - товари для немовлят (пелюшки тощо).

Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.